Rubenes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rasa”

Vadītāja Inta Tomāne, Tel.26671801

Mēģinājumi notiek Ceturtdienās no 19.00 līdz 21.30

Dibināšanas gads: 1980

Misija: Sekmēt tautas mākslas procesu attīstību, radīt labvēlīgu vidi tautas mākslas - dejas nozares attīstībai un Dziesmu un Deju svētku procesa nepātrautībai.

Darbība:

Kolektīvs savu darbību sācis 1980. gadā kā jauniešu deju kolektīvs. Kolektīvs apvieno aktīvākos pagasta iedzīvotājus, kuriem tautas deja ir svarīga. Ik gadu tiek apgūtas gan Dziesmu un deju svētku dejas, gan sirdij mīļas un tuvas dejas. Gadiem ejot ir izveidojies stabils kolektīvs.

 

Atpakaļ