Salas Tautas nama bērnu teātra studija “Saspēle”

Vadītāja Vika Vanaga

Mēģinājumi notiek pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 15.30 līdz 16.30.

MISIJA – attīstīt bērnu un jauniešu prasmes darboties uz skatuves, izprast dažādu žanru uzstāšanās īpatnības caur dramatiskās mākslas palīdzību.
 
Studijas uzdevumi: attīstīt pareizu un izteiksmīgu runu, iepazīt teātra mākslas pamatelementus, veidot izpratni par kopēju darbošanos, iepazīt un izjust kustību brīvību, iejusties tēlos un atbrīvoties no kompleksiem, spēt prezentēt sevi un publiski uzstāties.
 
Studijā bērni un jaunieši mācās izprast skatuves galveno būtību – uz skatuves, tāpat kā dzīvē, visam jābūt patiesam, vaļsirdīgam, atklātam. Tāpēc teātra studijas nodarbībās tiek apgūti gan aktiermeistarības, gan skatuves runas, gan dejas un kustības pamati.
Atpakaļ