Salas Tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Buča”

Vadītāja Ruta Jakovļeva

Mēģinājumi notiek pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 16.30 līdz 17.15.

MISIJA - attīstīt pirmās profesionālās muzicēšanas prasmes, iemaņas un talantus. Sākumskolas vecuma bērniem veido vokālās iemaņas – stāju, elpu, skaņveidi, dikciju, artikulāciju. Nodarbību laikā tiek  atraisīta mūzikas uztvere, muzikālā iztēle un fantāzija, kā arī tiek mācīts saklausīt mūzikas valodas elementus, saistot tos ar mūzikas raksturu un tēlu.

Atpakaļ