Salas Tautas nama folkloras kopa “Kamieši”

Vadītāja Inna Kokmane.

Mēģinājumi notiek pirmdienās no plkst. 17.30 līdz 19.00.

MISIJA - tautas tradīciju izzināšana, apgūšana un tālāka popularizēšana.

Kolektīva vēsture ir diezgan gara. Ir dziedāti gan folkloras, gan šlāgera darbi. Ir meklētas dažādas aizmirstas latviešu tautas un agrāk zināmas mūzikas pērles. Šobrīd tiek pētīta latviešu folklora, izpildītas dažādas latviešu tautasdziesmas acapella.

Dalība dažādos pasākumos ar latviešu tautas dziesmām un rotaļām, kuras ar degsmi un prieku tiek mācītas pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem.

Kolektīva dalībnieki darbojas ar sirdi un dvēseli. “Latviešu folklorā ir mūsu tautas dārgakmens, ko bieži vien aizmirst, jo tieši no vēstures līkločiem līdz mūsdienām nonāk tā daļa dziesmu un deju, kas dod impulsu darīt, būt, palīdzēt un arī muzicēt.”

Kolektīvs atvērts jauniem dalībniekiem, lai varētu izpausties instrumentu spēlē, mācīties darboties ar dažādiem latviešu tautas mūzikas instrumentiem un radīt vēl lielāku prieku klausītājiem.

Atpakaļ