Salas Tautas nama Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs PUMPURIŅI

Pirmskolas bērni apgūst elementāru dejas valodu (gājiens, skrējiens, lēcieni un pārlēcieni, piesitieni un plaukšķināšana), kā arī vienkāršākos izvietojumus telpā (aplis, līnija). Nodarbībās bērni apgūst ritma izjūtu, uzlabo fizisko sagatavotību, attīsta muzikalitāti un spēju improvizēt.

Apgūstamās dejas bērniem ir pieejamas un saprotamas, atbilstoši bērna fiziskajai un psihoemocionālajai sagatavotībai.

MISIJA - veidot bērnos interesi par iepazīšanos ar latviešu folkloru – tautasdziesmām, tautas dejām un rotaļām.

Vadītāja Vika Vanaga

Kontaktinformācija: Tālr.nr. 29523347, e-pasta adrese - vika.vanaga64@inbox.lv

Mēģinājumi notiek pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 18.40 Salas Tautas nama Lielajā zālē vai Kino zālē.

Atpakaļ