Salas Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Belcanto”

Vadītāja Ruta Jakovļeva.

Mēģinājumi notiek otrdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00.

MISIJA - ansambļa mākslinieciskās un profesionālās meistarības izaugsmes attīstīšana, novada un Salas TN atpazīstamības veicināšana.

Vokālais ansamblis, kas savā dziesmu krāšņumā zied jau 45 gadus, tā dalībnieces ir enerģijas pārpilnas, ar labu humora izjūtu un māku priecāties.

Kolektīva repertuāra pūrs pilns ar dažādu darbu klāstu, kā arī tajā tiek iekļauti darbi a capella,  veicinot to tradīcijas ilgtspējību.

Saņemti augsti līmeņi, gan vokālo ansambļu skatēs reģionā, gan Latvijas vokālo ansambļu  konkursos.

Atpakaļ