Salas TN bērnu deju kolektīvs “Viens un divi”

MISIJA- saglabāt savas tautas dejošanas tradīcijas, apzināt savas kultūras saknes un nosargāt latviešu vērtību.

Deja ir universāls bērna audzināšanas līdzeklis -  fiziskajā attīstībā tā nostiprina muskuļu darbību un līdz ar to izturību, koordināciju un stāju; ar dejas starpniecību tiek attīstīta bērna mākslinieciskā pasaule – muzikalitāte un ritma izjūta, iedzīvošanās tēlu pasaulē. Un, protams, psiholoģiskā attīstība – atbildības sajūta, darbošanās komandā, partnerība un citas sociālai dzīvei nepieciešamās īpašības.

Mēģinājumi notiek pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 15.30 līdz 16.30.

Vadītāja: Vika Vanaga.

Atpakaļ