Salas TN bērnu vokālais ansamblis “Buča”

MISIJA - attīstīt pirmās profesionālās muzicēšanas prasmes, iemaņas un talantus. Sākumskolas vecuma bērniem veido vokālās iemaņas – stāju, elpu, skaņveidi, dikciju, artikulāciju. Nodarbību laikā tiek  atraisīta mūzikas uztvere, muzikālā iztēle un fantāzija, kā arī tiek mācīts saklausīt mūzikas valodas elementus, saistot tos ar mūzikas raksturu un tēlu.

Mēģinājumi notiek pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 16.30 līdz 17.15.

Vadītāja: Ruta Jakovļeva.

Atpakaļ