Salas TN bērnu vokālais ansamblis “Stīgas”

MISIJA - pastāvēt, pārstāvēt, aizstāvēt savu novadu un savu balsi dziesmā.

Kolektīvu veido skolēni, kas auguši no PBVA “Mazulīši” uz BVA “Buča” un no BVA “Buča” uz BVA “Stīgas”. Padziļināti tiek apgūtas vokālās prasmes.

Labprāt dzied dažāda rakstura dziesmas , bet īpaši mīļas ir mūsdienu komponistu populārākās dziesmas. Ar savām skanīgajām balsīm ir kuplināti  daudzi  novada svētki un pasākumi. Dziesma ir tas, kas  saista šo dalībnieku draudzību.

Mēģinājumi notiek pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00.

Vadītāja: Ruta Jakovļeva.

 

Atpakaļ