Salas TN pirmskolas bērnu deju kolektīvs “Pumpuriņi”

MISIJA - veidot bērnos interesi par iepazīšanos ar latviešu folkloru – tautasdziesmām, tautas dejām un rotaļām.

Pirmskolas bērni apgūst elementāru dejas valodu (gājiens, skrējiens, lēcieni un pārlēcieni, piesitieni un plaukšķināšana), kā arī vienkāršākos izvietojumus telpā (aplis, līnija). Nodarbībās bērni apgūst ritma izjūtu, uzlabo fizisko sagatavotību, attīsta muzikalitāti un spēju improvizēt.

Apgūstamās dejas bērniem ir pieejamas un saprotamas, atbilstoši bērna fiziskajai un psihoemocionālajai sagatavotībai.

Mēģinājumi notiek pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 18.40.

Vadītāja: Vika Vanaga.

Atpakaļ