Salas TN pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis “Mazulīši”

MISIJA - veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un attīstīt bērnu vokālās dotības.

Pirmsskolas vecuma bērniem nodarbībās tiek nodrošināta vokālo iemaņu apguve un attīstība. Tiek strādāts pie bērna muzikālās dzirdes, muzikālās atmiņas un ritma izjūtas. Lai veiksmīgāk tiktu “atvērtas” bērna potenciālās spējas, kolektīva vadītājs īpašu uzmanību vērš uz bērna muzikālās dramaturģijas uztveri un tās radošu pielietošanu.

Mēģinājumi notiek pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 17.15 līdz 18.00.

Vadītāja: Ruta Jakovļeva.

Atpakaļ