Sēlpills Tautas nama amatierteātris “Ore”

Vadītāja: Anita Gerasimova 

Kontakti: anita.gerasimova@inbox.lv; 26104171

Mēģinājumi notiek otrdienās no plkst.19.00 līdz 21.00

1997.gada rudenī tika uzrunāti pagasta iedzīvotāji no jauna veidot amatierteātri. Teātra spēlēšanai Sēlpilī ir senas saknes jau no 20. gs. sākumiem. Vienkāršais lauku cilvēks ir uzdrīkstējies kāpt uz skatuves un izdzīvot visdažādākās dzīves un situācijas.

Misija: saglabāt teātra tradīcijas, piesaistīt cilvēkus, kuri dara bagātāku vietējo kultūrvidi.

Darbība: Kolektīvs katru sezonu iestudē vienu vairākcēlienu lugu. Piedalās skatēs, pagasta un novada kultūras dzīvē.

Atpakaļ