Sēlpils Tautas nama Amatierteātris ORE

Teātra spēlēšanai Sēlpilī ir senas saknes jau no 20. gs. sākumiem. 1997.gada rudenī Sēlpils pagasta iedzīvotāji tika uzrunāti no jauna veidot amatierteātri.

Vienkāršais lauku cilvēks uzdrīkstējās kāpt uz skatuves un izdzīvot visdažādākās dzīves un situācijas!

Kolektīvs katru sezonu iestudē vismaz vienu vairākcēlienu lugu. Aktīvi piedalās amatierteātru skatēs, papildina gan pagasta, gan novada kultūras dzīves norises.

Misija - Saglabāt teātra tradīcijas! Piesaistīt personības, lai veidotu bagātīgāku vietējo kultūrvidi!

 

Vadītāja Anita Gerasimova 

Kontaktinformācija: Tālr.nr. 26104171, e-pasta adrese -anita.gerasimova@inbox.lv

Mēģinājumi notiek otrdienās no plkst.19.00 līdz 21.00 Sēlpils Tautas namā.

Atpakaļ