Sēlpils Tautas nama jauktais koris “Sēlpils”

Vadītāja: Agnese Grudinska

Kontakti: agsii@tvnet.lv; 26772555

Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00

Jauktais koris "Sēlpils" maza pērle Sēlijā, Daugavas krastā. Kolektīva sākums atrodams 1919.gadā. Gadiem ejot, mainījusies dziedātāju paaudze, bet mīlestība pret savu novadu un dziesmu dzīvojusi un augusi, tiecoties uz lielo mērķi - Dziesmu svētkiem Rīgā. Kolektīvs sniedz koncertus Sēlpils Tautas namā- Valsts svētkos, Ziemassvētkos, kā arī piedalāsTautas Mākslas svētkos "Sēlija rotā". Šogad koris piedalījās XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku ieskaņu koncertā "Es Latviju darināju"; XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos, Dziesmusvētku cildinājuma akmens atklāšanā Likteņdārzā; Dziedāšanas svētkos Sunākstē, kas tika veltīti 150 gadadienai kopš Augškurzemes dziesmu svētkiem; tēlnieka O.Feldberga skulpturālā ansambļa "Gaismas vārti"atklāšanā Sunākstes macītājmuižas parkā. Gadu gaitā korim izveidojusies sadraudzība ar jaukto kori "Madona" no Madonas, jaukto kori "Dīvaja" no Skrīveriem, Šederes jaukto kori "Lašu koris", kā arī Smiltenes jaukto kori "Vidzemīte". Tiek rīkoti sadraudzības koncerti, kuros dziedātāju skanīgās balsis iepriecina klausītājus un viesus. Kolektīva vadītāja ir Agnese Grudinska no 2005. gada septembra. Esam mazs, bet enerģisks, aktīvs un mērķtiecīgs kolektīvs.

Atpakaļ