Sēlpils Tautas nama jauktais koris SĒLPILS

Jauktais koris "Sēlpils" ir kā maza pērle Sēlijā, Daugavas krastā. Kora aizsākumi meklējami jau tālajā 1919.gadā. Gadiem ejot mainījusies dziedātāju paaudze, bet mīlestība pret savu novadu un dziesmu allaž dzīvojusi un augusi, tiecoties uz lielo mērķi - Vispārējiem Dziesmu svētkiem Rīgā.

Kolektīvs sniedz koncertus Sēlpils Tautas namā gan Latvijas valsts svētkos, gan saulgriežu koncertos, kā arī piedalās tautas tradīciju svētkos "Sēlija rotā".

2023.gadā koris "Sēlpils" piedalījās:

  • XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku ieskaņu koncertā "Es Latviju darināju";
  • XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Lielkoncertā Mežaparka estrādē;
  • Dziesmusvētku cildinājuma akmens atklāšanā Likteņdārzā;
  • Dziedāšanas svētkos Sunākstē, kas tika veltīti 150 gadadienai kopš Augškurzemes dziesmu svētkiem;
  • Tēlnieka O. Feldberga skulpturālā ansambļa "Gaismas vārti" atklāšanā Sunākstes macītājmuižas parkā.

Gadu gaitā korim izveidojusies sadraudzība ar jaukto kori "Madona" no Madonas, jaukto kori "Dīvaja" no Skrīveriem, Šēderes jaukto kori "Lašu koris", kā arī Smiltenes jaukto kori "Vidzemīte". Tiek rīkoti sadraudzības koncerti, kuros dziedātāju skanīgās balsis iepriecina klausītājus un viesus.

Kolektīva vadītāja ir Agnese Grudinska no 2005. gada septembra.

Paši par sevi koristi saka: "Esam mazs, bet enerģisks, aktīvs un mērķtiecīgs kolektīvs."

Vadītāja Agnese Grudinska

Kontaktinformācija: Tālr.nr. 26772555, e-pasta adrese - agsii@tvnet.lv

Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00

Atpakaļ