Sēlpils Tautas nama Lauku kapela “Sudrabkalns”

Vadītāja: Vēsma Keire

Kontakti: vesma.keire@gmail.com; 29983855

Mēģinājumi notiek ceturtdienās no plkst.18.00 līdz 20.00

Muzikālā apvienība "Sudrabkalns" ir vokāli instrumentālais ansamblis, kurā izmantotie mūzikas instrumenti ir - flauta,ķeltu arfa, ģitāras, ukulele, mandolīna, kontrabass, klavieres un citi mūzikas instrumenti. Pārsvarā apdarina latviešu tautasdziesmas vai latviešu oriģināldziesmas. Misija ir veicināt mūzikas instrumentu apguvi, izmantošanu kopā ar dziedāšanu savam un citu priekam. Kolektīvs iesaistās pagasta un novada kultūras dzīvē.

Atpakaļ