Sēlpils Tautas nama senioru deju kolektīvs “Omes un kungs”

Vadītāja: Vika Vanaga

Kontakti: vika.vanaga64@inbox.lv; 29523347

Mēģinājumi notiek otrdienas, trešdienas no plkst. 18.00 līdz 19.00

Deju kopa ir uzsākusi 20. darbības sezonu. Dalībnieki dejo jaunrades dejas, kas ļauj atraisīties, izbaudīt mūziku, tikties un kopā būt. Rod iespēju radoši, aktīvi, veselīgi pavadīt brīvo laiku, gūt emocionālu baudījumu. Kolektīvs aktīvi iesaistās pagasta pasākumos un koncertē citos pagastos.

Atpakaļ