Sēlpils Tautas nama Senioru deju kolektīvs OMES UN KUNGS

2004. gada rudenī sanāca 12 labākā gadagājuma sievas, kuras vēlējās savā dzīvē ienest krāsainību un dzīves prieku. Gandrīz visas bija jau omes statusā, tāpēc radās nosaukums “Omes”. Pēc dažiem gadiem omēm pievienojās kungs, līdz ar to tika nomainīts nosaukums “Omes un kungs”.

Deju kolektīvs "Omes un kungs" 2024.gada 18.maijā - ar bagātīgu koncertprogrammu, kuru papildināja Jēkabpils pilsētas un novada, kā arī Baldones, Jaunkalsnavas un Mālpils deju kolektīvi - nosvinēja radošā darba 20 gadus!

Dalībnieki dejo jaunrades dejas, kas ļauj atraisīties, izbaudīt mūziku, tikties un kopā būt. Rod iespēju radoši, aktīvi, veselīgi pavadīt brīvo laiku, gūt emocionālu baudījumu. Kolektīvs aktīvi iesaistās pagasta pasākumos un koncertē citos pagastos.

Vadītāja Vika Vanaga

Kontaktinformācija: Tālr. nr. 29523347, e-pasta adrese - vika.vanaga64@inbox.lv

Mēģinājumi notiek otrdienās un trešdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00 Sēlpils Tautas namā.

Atpakaļ