Sēlpils Tautas nama sieviešu senioru vokālais ansamblis “Tik un tā”

Vadītāja: Ilze Gaidele

Kontakti: gaidele.ilze@inbox.lv; 29432251

Mēģinājumi notiek ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00

Vokālais ansamblis ir viens no senākajiem kolektīviem tautas namā. Sākotnēji veidots kā sadzīves tradīciju ansamblis. Repertuārā - garīgā mūzika, musdienu komponistu un klasiķu darbi, sadzīves mūzika. Ar nopietnu attieksmi pret dziesmu, pret mēģinājumiem.

Atpakaļ