Rubenes TN sieviešu vokālais ansamblis “Kantilēna”

Sieviešu vokālais ansamblis „Kantilēna” Rubenes kultūras namā darbojas kopš 1985. gada. Apgūts daudzveidīgs repertuārs- gan latviešu tautasdziesmu apdares, gan latviešu komponistu oriģināldziesmas. Ansamblis piedalās pagasta, novada kultūras pasākumos, ir viesojies kaimiņu novados, guvis panākumus vokālo ansambļu skatēs. Ilgajos darbības gados izveidojies draudzīgs, radošām idejām un tradīcijām bagāts kolektīvs. 

Mēģinājumi  notiek piektdienās no plkst.16.00 līdz 18.00.

Vadītāja: Sandra Radiņa

Atpakaļ