Skolēnu deju kolektīvs “Zvirbulēni”

Vadītāja Madara Paegle (Tel. 29509165)

Mēģinājumi notiek no 18.30 līdz 19.30.

Atpakaļ