Spunģēnu Tautas nama amatierteātris “Savējie”

Vadītāja Aija Vetere (Tel. 26671393)

Mēģinājumi notiek otrdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00.

Misija: Teātris -  mūsu dzīves ētikas, brīnumu radītājs, ticības labajam uzturētājs un iedvesmotājs.

Amatierteātris “Savējie” jau vairāk kā 40 gadus darbojas bijušā Krustpils novada teritorijā.

Kolektīvs aktīvi izmanto iespējas un dodas izbraucienos, kur ar savu lugu sniegumu iepriecina tuvāko un tālāko pagastu iedzīvotājus. Savā darbības vēsturē ir izspēlētas dažādu žanru un autoru sarakstītās lugas. 

Atpakaļ