Spunģēnu Tautas nama bērnu teātra kolektīvs “Spārniņi”

Vadītāja Sarmīte Upelniece (Tel. 25918012)

Mēģinājumi notiek otrdienās no 17.00 līdz 18.00 un brīvdienās saskaņojot ar kolektīva dalībniekiem.

Kolektīva misija: Bērnu teātrī galvenais uzdevums ir iedrošināt brīvi darboties uz skatuves, runāt publikas priekšā, iemācīties dzejoļus un tekstus no galvas, būt draudzīgiem kolektīvā. Uzstāties pagasta pasākumos. Darīt tā, lai pēc gadiem spēlētu jauniešu grupā.

 

Atpakaļ