Spunģēnu Tautas nama bērnu teātra kolektīvs SPĀRNIŅI

Bērnu teātra "Spārniņi" galvenais mērķis un uzdevums ir iedrošināt bērnus brīvi darboties uz skatuves, runāt publikas priekšā, iemācīties dzejoļus un tekstus no galvas un būt draudzīgiem kolektīvā.

Teātra grupas dalībnieki uzstājas pagasta pasākumos.

Bērni parasti izvēlas turpināt savu izaugsmi jauniešu teātrī "Spārni".

Vadītāja Sarmīte Upelniece

Kontaktinformācija: Tālr.nr. 25918012, e-pasta adrese - sarmiteupelniece@inbox.lv

Mēģinājumi notiek otrdienās no plkst. 17.00 līdz 18.00. Reizēm mēģinājumi notiek arī sestdienās vai svētdienās, saskaņojot ar bērnu vecākiem.

 

Atpakaļ