Spunģēnu Tautas nama vokālais ansamblis “Krustpilieši”

Vadītāja Gunta Dābola.

Mēģinājumi notiek piektdienās (vai  svētdienās) no plkst. 19.00 līdz 21.00 (13.00-15.00).

Misija – ar dziedāšanu iepriecināt klausītājus pagastā, novadā un arī ārpus novada robežām. Mērķis ir vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšana un nozares popularizēšana .

 Kolektīvs ieņem nozīmīgu vietu gan novada, gan pagasta kultūras dzīvē. Repertuārā ir gan latviešu, gan ārzemju komponistu oriģināldziesmas, kā arī latviešu un citu  tautu tautasdziesmas. Kolektīvs regulāri koncertē Krustpils pagasta un novada kultūras pasākumos, kā arī ikgadēja tradīcija ir koncerti Gostiņu ev.lut. baznīcā Ziemassvētkos un Lieldienās. Regulāri, ar labiem panākumiem, piedalās LNKC rīkotajās amatierkolektīvu skatēs.

Atpakaļ