Spunģēnu TN jauniešu teātra kolektīvs “Spārni”

Vadītāja Sarmīte Upelniece (Tel. 25918012)

Mēģinājumi notiek otrdienās no 18.00 līdz 19.00 un brīvdienās saskaņojot ar kolektīva dalībniekiem

Kolektīva misija: nezaudēt jauniešos interesi par teātri, apgūt iemaņas skaisti runāt un svētkos iepriecināt pagasta iedzīvotājus (Mātes dienā, Valsts svētkos u.c. pasākumos).

 

Atpakaļ