Spunģēnu Tautas nama Jauniešu teātra studija SPĀRNI

Teātra studijas "Spārni" glavenais uzdevums ir nezaudēt jauniešos interesi par teātri, apgūt iemaņas skaisti runāt un iepriecināt pagasta iedzīvotājus svētkos - Mātes dienā, Latvijas valsts svētkos un citos pasākumos.

Vadītāja Sarmīte Upelniece

Kontaktinfromācija: Tālr.nr. 25918012, e-pasta adrese - sarmiteupelniece@inbox.lv

Mēģinājumi notiek otrdienās no 18.00 līdz 19.00 un reizēm arī sestdienās vai svētdienās, saskaņojot ar kolektīva dalībniekiem.

 

Atpakaļ