Spunģēnu TN jauniešu teātra kolektīvs “Spārni”

Vadītāja Sarmīte Upelniece.

Kolektīva misija: nezaudēt jauniešos interesi par teātri, apgūt iemaņas skaisti runāt un svētkos iepriecināt pagasta iedzīvotājus (Mātes dienā, Valsts svētkos u.c. pasākumos).

Mēģinājumi notiek otrdienās no 18.00 līdz 19.00 un brīvdienās saskaņojot ar kolektīva dalībniekiem.

Atpakaļ