Variešu tautas nama amatierteātris “Servīze”

Mēģinājumi notiek piektdienās no plkst.19.00 līdz 21.00

Variešu TN amatierteātris “Servīze” darbojas no 1996.gada. Nosaukums gan radies vēlāk, apvienojoties Medņu un Antūžu amatierteātriem. Režisore Inita Beinaroviča ar savu radošu un teātra mīlestību spēja apvienot visus spēlēt gribētājus. Dalībnieki nāk un iet. Tikai režisore Inita ir no pašiem sākumiem. “Servīze” atsaucīgi un aktīvi piedalās pagasta, novada un republikas rīkotajos pasākumos. Mēs esam:
Sirreāli
Enerģētiski
Reaktīvi
Valdzinoši
Īsteni
Zibenīgi
Elki saviem skatītājiem
Atpakaļ