Viesītes Kultūras centra “Sēlija” Amatierteātris VĒRIS

Viesītes amatierteātris savu darbību uzsācis 1993.gada rudenī.

Ilgus gadus kolektīvu vadīja režisore Valentīna Korsiete. Laikam ejot mainās arī aktieru sastāvs un sākot ar 2012.gadu amatierteātra vadību pārņēma režisore Aija Rancova.

Savos darbības gados teātris ir iestudējis daudzas izrādes, viencēlienus un skečus. Lai izklaidētu skatītāju un kuplinātu tradīcijas pilsētā, aktieri vienmēr veiskmīgi iekļaujas visdažādākajos tēlos un lomās.

2024.gada 11.maijā teātra draugu kopa "Patapa" piedalījās Latvijas Etnogrāfiskā muzeja simtgadei veltītajā norisē "Viena diena mūsmājās", kuras ietvaros kopumā 24 muzeja objektos - sētās, ciemos, baznīcā, skolā un tirgus laukumā - laikmetam atbilstošā apģērbā režisora Kārļa Anitena virsvadībā darbojās ap 900 amatiermākslas kolektīvu dalībnieku no visas Latvijas.

Vadītāja Aija Rancova

Kontaktinformācija: Tālr.nr. 22386621, e-pasta adrese - aijarancova@inbox.lv

Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst. 17. 00 - 19.00 Viesītes Kultūras centrā "Sēlija".

Atpakaļ