Viesītes kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “AUGŠZEME”

Vadītājs Andris Kivlenieks

Kontaktinformācija: Tel. nr.: 29193666; e-pasts: augszeme@inbox.lv 

Mēģinājumi notiek ceturtdienās no plkst. 19.00 - 22.00

Kolektīvs tika izveidots 1985.gadā. Andra un Mārītes Kivlenieku vadībā tas Viesītē darbojas jau 38 gadus. VPDK "Augšzeme" ir Viesītes atpazīšanas zīme kultūras jomā. "Augšzemē" tiekas draugi un domubiedri, lai izkoptu savu mīlestību pret latviešu tautas deju, lai rastu prieku un atpūstos, lai priecētu skatītājus un daudzinātu savu pilsētu un Sēlijas novadu. Deju skatēs un konkursos kolektīvs parāda savu augsto māksliniecisko līmeni un regulāri iegūst augstāko novērējumu, kas nodrošina līdzdalību visos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā un citos festivālos gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Savos 38 darbošanās gados kolektīvs ieviesis skaistas tradīcijas, piedzīvojus brīnišķīgus koncertceļojumus uz tālākām valstīm - Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Polijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā, Austrijā un Horvātijā.

Atpakaļ