Viesītes mūzikas studija- vokālā grupa

Vadītāja: Liene Grīnhofa

Kontakti: T. 29265669; lienegrinhofa@inbox.lv 

Mēģinājumi notiek pirmdienās no plkst. 15:00 līdz 18:00

Modernās mūzikas studija savu darbību ir uzsākusi 2006.gadā.Studijas vokālajā grupā tiek uzņemti sākumskolas bērni no 3 gaduvecuma un skolu jaunieši līdz 16 gadiem. Darbojoties nūzikas studijā audzēkņi apgūst vokālās prasmes, kā arī veido prasmi uzstāties publikas priekšā.
Nodarbībās tiek strādāts pie bērna muzikālās dzirdes, muzikālās atmiņas un ritma izjūtas. Koncertos bērnu talanti izpaužas gan kā solo dziedātājiem gan arī kopīgā muzicēšanā ar studijas instrrumentālo grupu.
Atpakaļ