Vīpes pagasta bērnu un jauniešu folkloras kopa “Lākači ”

Folkloras kopa dibināta 2009.gadā. Tiek apgūta latviskā dzīvesziņa, Krustpils puses dziedāšanas , danču un rotaļu tradīcija. Piedalās bērnu folkloras kopu programmas “Pulkā eimu,pulkā teku” skatēs un pasākumos.  No 2015.gada kopa ir Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kustības dalībniece, kā arī ir piedalījusies folkloras festivāla “Baltica” skatēs un pasākumos 2015. un 2018.gadā.

Mēģinājumi notiek piektdienās no 18.00- 19.30. 

Vadītājs: Aija Smirnova.

Atpakaļ