Vīpes pagasta Dāmu deju kopa

Deju kopa tika izveidota 2019.gadā sanākot kopā dāmām, kas vēlējās radoši un aktīvi pavadīt brīvo laiku. Šīs dāmas paspēj visu - gan strādāt, gan apdarīt mājas soli, gan dejot. Par skaistu tradīciju jau kļuvusi Kāpostu skābēšanas talka, kad ciemos tiek lūgti tuvi un tāli draugi.

Mēģinājumi notiek otrdienās no plkst.18.30 līdz 20.00

Vadītāja Inita Gādmane

Kontaktinformācija: Tālr.nr. 28335326, e-pasta adrese  - initagadmane@inbox.lv

Atpakaļ