Vīpes pagasta tautas mūzikas instrumentu spēles ansamblis-kapela

Kapela izveidota līdz ar kopas “Lākači” dibināšanu 2009.gadā . Šeit darbojas kolektīva dalībnieki, kas vēlas padziļināti apgūt tautas mūzikas instrumentu spēli. Dalībniekiem ir pieejamas stabules, blokflautas, mandolīnas, ģīga, kokles, dūdas, cītara, akordeons.

Mēģinājumi notiek sestdienās un svētdienās no 12.00- 14.00

Vadītāja Aija Smirnova

Kontaktinformācija: Tālr.nr. 26576513, e-pasts - smirnovuaija@gmail.com

Atpakaļ