Vīpes pagasta Tautas mūzikas instrumentu spēles ansamblis-kapela

Kapela izveidota līdz ar kopas “Lākači” dibināšanu 2009.gadā . Šeit darbojas bērni, kas vēlas padziļināti apgūt tautas mūzikas instrumentu spēli. Dalībniekiem ir pieejamas stabules,blokflautas,mandolīnas,ģīga,kokles,dūdas,cītara,akordeons.

Mēģinājumi notiek ceturtdienās no plkst.19.30 līdz 20.30.

Vadītājs: Oskars Smirnovs

Atpakaļ