Zasas Tautas nama bērnu tautas deju kolektīvs “Solītis”

Vadītāja Maija Gabranova (Tel. 20302693, maija.gabranova@inbox.lv)

Mēģinājumi notiek pirmdienas/otrdienas pēcpusdienā

Zasas tautas nama bērnu deju kolektīvā "Solītis" darbojas 5-6 gadus jauni bērni, kuri apgūst deju pamatsoļus, pareizu stāju un ritma izjūtu, kā arī ar aizrautību gatavojas deju koncertiem. Kolektīvs gatavo repertuāru un aktīvi piedalās Ziemassvētku, Lieldienu u.c. pasākumos Zasas tautas namā.

Atpakaļ