Zasas Tautas nama jauktais koris “Putni”

Vadītāja: Valda Jermanova, tel. 26197306

Mēģinājumi notiek otrdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00

Zasas Tautas nama jauktais koris "Putni" savu kopā būšanu aizsāka 2011. gadā, salidojot dziedošajiem Putniem no Jēkabpils pilsētas, Ābeļiem, Dunavas, Zasas, Rubeņu, Leimaņu un Kalna pagastiem. "Putni" ir jautrs un aizrautīgs kolektīvs, kurš no sirds kopā strādā, dzied un, protams, arī atpūšas. Pastāvēšanas laikā ar skanīgām dziesmām "Putni" pieskandinājuši visus Latvijas novadus un piedalījušies Dziesmu svētkos Kanādā. Dziesma ir "Putnu" prieks, aizrautība un sirds. Kora devīze: "Ar putniem dzīvot vieglāk!"

Atpakaļ