Zasas Tautas nama jauniešu tautas deju kolektīvs “Landi”

Vadītāja Daiga Štolniece

Dibināšanas gads: 2015

Atpakaļ