Zīlānu Tautas nama vokālais ansamblis “Minima”

Vadītāja Maija Kīne.

Mēģinājumi notiek otrdienās no plkst. 17.30 līdz 20.30.

Kolektīvs ar savām tradīcijām, optimistisku skatu uz dzīvi un notikumiem.  Moto – „Ar dziesmu pa dzīvi” ir palīdzejis gūt labus rezultātus dažādu līmeņu skatēs. Sniedz neatsveramu artavu pagasta kutūras dzīvē, nesot tā vārdu ārpus pagasta un novada robežām.

Atpakaļ