Zīlānu Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Zīlānietis”

Vadītāja Daiga Štolniece.

Mēģinājumi notiek ceturtdienās no plkst. 19.00 līdz 21.30.

Saliedēts kolektīvs ar savu „smeķi” un „odziņu”.  Galvenais  dejas dzīves princips -  izdzīvot deju ar garšu, sajust kolektīva vienotību un radīt piedzīvojumu.

Kopā pieveikta neviena vien skate, paspēts pagozēties jaunrades deju konkursā, izdejoti vairāki Dziesmu svētki, unkur nu vēl visi pagastu saieti, koncerti, konkursi, salidojumi un viss par, ap un iekš dejas.

Atpakaļ