Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa