Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Resursu un datu pārvaldības nodaļa