Svinīgie sarīkojumi skolās

01.09.2016

1.septembra svinīgie sarīkojumi skolās:

Jēkabpils Valsts ģimnāzija, plkst. 9.00, Kalpaka laukumā;

Jēkabpils 2.vidusskola, plkst. 10.00, skolas pagalmā;

Jēkabpils vakara vidusskola, plkst. 9.00 – dienas klasēm, plkst. 18.00-vakara klasēm, skolas zālē;

Jēkabpils 3.vidusskola, plkst. 9.00, skolas pagalmā;

Jēkabpils pamatskola, plkst. 10.00, Rīgas iela 200, skolas pagalmā;

Jēkabpils pamatskola (JVĢ telpās), plkst. 9.00, Kalpaka laukumā.

Atpakaļ