LIETUVIEŠI UN LATVIEŠI GATAVOJAS KOPĪGAM KONCERTAM!

01.07 - 10.07
13. jūnijā Rokišķos viesojās Jēkabpils novada pašvaldības Kultūras pārvalde un amatiermākslas kolektīvu vadītāji. Vizītes mērķi bija iepazīt Rokišķu kultūras centru, pārrunāt projekta mērķus un koncertporgrammas saturu, piedalīties pirmajā kopīgajā koru mēģinājumā. Mākslinieki gatavojas, lai 21.septembrī Rokišķos uzstātos skaistā Lietuvas un Latvijas Dziesmu un Deju svētku Jubilejas gadu koncertā. Pasākumu vadīs dziedātājs Liudas Mikalauskas. Kocerta repertuārā iekļautas 7 dejas un 11 dziesmas, tostarp lietuviešu iemīļotā “Mūsu dienas kā svētki” un komponista Laima Vilkonča “Par to dziesmu”, kas tapusi pēc dzejnieka Justina Marcinkeviča dzejas rindām. Latviešu repertuārā – „Lec, saulīte”, “Pūt, vējiņi” un “Saule, Pērkons, Daugava”.
 
Kopā ar 250 dalībniekiem no Rokišķu rajona koncertā 21.septembrī laukumā pie Rokišķu kultūras centra uzstāsies 140 dalībnieki no Viļņas, Šauļiem, Panevēžas, Pasvaliem, Zarasiem un Kupišķiem un 105 amatiermākslas kolektīvu dalībnieki no Jēkabpils novada -Jēkabpils Tautas nama sieviešu Koris UNDA, vadītāja Sandra Bondare, Jēkabpils Valsts Ģimnāzijas jauniešu koris “Ritums”, vadītāja Sandra Bondare, Biržu Tautas nama VPDK Kastanis, vadītāja Kristīne Pazuha, Zīlānu Tautas nama VPDK “Zīlānietis”, vadītāja Daiga Štolniece un Jēkabpils Tautas nama DK DELVE, vadītāja Ingrīda Feldmane.
 
Lai gan projektā tas nebija plānots, Rokišķu amatiermākslas kolektīvi izrādīja lielu interesi un ar aizrautību sāka apgūt latviešu kora repertuāra skaņdarbus. Pateicībā par emocionālo latviešu – lietuviešu koru mēģinājumu Jēkabpils Tautas nama sieviešu kora „Unda“ vadītāja Sandra Bondare apsolīja, ka arī viņas kolektīva dalībnieki apgūs lietuviešu repertuāra skaņdarbus.
 
Īpaši šim projektam izveidotajā logo apvienoti latviešu XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku 150 jubilejas gada un lietuviešu Dziesmu un Deju svētku – Lietuvos Dainų šventė – 100 jubilejas gada simbolika. Vizuālā identitāte ir saskaņota ar Lietuvas un Latvijas Nacionālajiem Kultūras centriem. Logotipa autore ir grafikas dizainere Rita Dudėnė, kas Rokišķos pazīstama kā autobusu un autobusu pieturu dizainere. Viņa izstrādā arī pārējo projekta vizuālo atribūtiku un scenogrāfiju.
 
Rokišķu rajona un Jēkabpils novada pašvaldību administrācijas sadarbībā ar abu pašvaldību kultūras iestādēm īsteno starptautisku projektu “Latvijas un Lietuvas Dziesmu un deju svētku atbalsis pāri robežai”. Projektam ir piešķirti 27 905 eiro no Eiropas Savienības “Pilsoņu, vienlīdzības, tiesību un vērtību” (CERV) programmas Pilsētu sadraudzības apakšprogrammas. Līdztiesības, tiesību un dzimumu līdztiesības projektu mērķis ir veicināt līdztiesības, tiesību, nediskriminācijas un vienlīdzības vērtību nostiprināšanu sabiedrībā. Projekts nav saistīts tikai ar reperturāra apgūšanu apmaiņas programmas veidā – dziedāšanu un dejošanu. Amatiermākslas kolektīvu vadītāji dalās arī savā profesionālajā pieredzē, diskutē par sabiedrības iesaisti, bērnu un jauniešu apmācību programmām un amatiermākslas kolektīvu tēlu un tradīciju reprezentāciju sabiedrībā kopumā.
 
Projekta realizāciju koordinē Rokišķu rajona pašvaldības administrācijas Komunikācijas un kultūras nodaļa.
Projekta pasākumu – koncertu Rokišķos organizē Rokišķu kultūras centrs un Rokišķu Rūdolfa Limana Mūzikas skola.
Paldies, mūsu draugiem un tuvajiem kaimiņiem – Rokišķu pilsētai!
Uz tikšanos koncertā!
Atpakaļ