18.novembrī sumināsim Jēkabpils novada goda apbalvojumu saņēmējus!

09.11 - 18.11 - plkst.16.00 Krustpils kultūras centrs

Jēkabpils novada pašvaldības Apbalvojumu komisija izvērtējusi iesniegtos pieteikumus apbalvojumu saņemšanai 18.novembra Valsts svētkos.

Nosaukums “Jēkabpils novada Goda pilsonis” tiks piešķirts:

SIA “Jēkabpils Reģionālā slimnīca” ārstei Valentīnai Skrodelei- par profesionālu darbu un mūža ieguldījumu Jēkabpils un apkārtējo novadu iedzīvotāju veselības uzlabošanā.

Ancenes kopienas aktīvistam Jānim Subatiņam- par sabiedrisko aktivitāti kopienu darbā un Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma uzturēšanu.
 

GODA RAKSTI 2023

1. SIA “Jēkabpils ūdens” tehniskajam direktoram Dainim Raubišķim- par ieguldījumu SIA “Jēkabpils ūdens” attīstībā un profesionālu darbu kvalitatīva ūdenssaimnniecības pakalpojuma nodrošināšanā.       

2.  Aknīstes vidusskolas direktores vietniecei informācijas tehnoloģiju jomā, pedagoģei Līgai Mažeikai- par profesionālu, godprātīgu un radošu pedagoģisko darbu.

3. Jēkabpils novada Asares pagasta saimniecības vadītājam Mārim Ozoliņam- par  atbildīgu, godprātīgu darbu un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē.

4. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pedagoģei Ingrīdai Mārānei- par profesionālu un pašaizliedzīgu pedagoģisko darbu, kā arī ieguldījumu izglītības attīstībā.

5. Bijušajam Viesītes vidusskolas direktoram Andrim Baldunčikam-  par ilggadēju, profesionālu darbu, skolas sasniegumiem un aktīvu dalību sabiedriskajās aktivitātēs.

6. Krustpils pamatskolas direktores vietniecei izglītības jautājumos, pedagoģei Maijai Kīnei- par profesionālu, atbildīgu un radošu pedagoģisko darbu.

7.  Jēkabpils Sporta nama saimniecības vadītājam Mārim Trušelim-  par atbildīgu, profesionālu un godprātīgu darbu.

8. SIA “Jēkabpils siltums” tehniskajam direktoram Jurim Broņkam- par godprātīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu uzņēmuma attīstībā.

9. Edgaram Līcim- par pilsonisko aktivitāti, ilgstošu un nesavtīgu palīdzības sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem.

10. SIA “Jēkabpils PMK”- par ilggadēju un nesavtīgu sporta nozares atbalstu,  popularizējot Jēkabpils novada vārdu Latvijā un pasaulē.

Par atbildīgu un profesionālu darbu tiks piešķirti Jēkabpils novada Pateicības raksti :

1.  Jēkabpils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centra Inesei Ponomorenko.

2.  Jēkabpils novada Rites pagasta saimniecības vadītājai Lilitai Bārdulei.      

3. SIA “Jēkabpils Autobusu parks” maršruta tīkla plānotājam Austrim Bošam.      

4. SIA “Jēkabpils Autobusu parks” autobusu vadītājam Jānim Junukam.

5. Amatierteātra “Savējie” dalībniekam Jānim Beinarovičam.

6. Jēkabpils novada pašvaldības grāmatvedei Nadeždai Pačenko.

7. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Rosme” audzinātājam Ēvaldam Svikšam. 

8. Poļu biedrības “Rodacy” vadītājai Ganurinai Gončarovai”.

9. Aknīstes vidusskolas pedagoģei Daigai Ielejai.

10. SIA “Ošukalns” Bezzaru dēļu apstrādes vadītājam Aivaram Āriņam.

11. Jēkabpils Sporta skolas basketbola trenerim Artūram Elksnītim.

12. Jēkabpils Sporta skolas futbola trenerim Valdim Vizulim.

13. Jēkabpils Sporta skolas volejbola trenerim Aivim Kokinam.         

14. Jēkabpils 2.vidusskolas dežurantei Dainai Mihailovai.

15. SIA “Ošukalns” būvdarbu vadītājam Valerijam Vargulim.

16. SIA “Ošukalns” Būvtehniskās nozares tehniskajam direktoram Jurim Ancānam.

17. SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” juristei Ausmai Čačai.

18. Krustpils pamatskolas pedagoģei Zaļinai Višņakovai.      

19. Jēkabpils novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centra darbiniecei Velgai Mihailovai.       

20. SIA “Jēkabpils PMK” ekskavatora vadītājam Jurijam Guļānam.

21. Jēkabpils novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centra darbiniecei Līgai Puķītei

22. SIA “Reāls” tehniskajai darbiniecei Lidijai Klints.    

23. SIA “Reāls” tehniskajai darbiniecei Verai Zdanovskai.      

24. Viesītes vidusskolas ilggadējam pedagogam Robertam Orupam.      

25.Viesītes vidusskolas ilggadējai pedagoģei Ausmai Brūverei.         

26. Jēkabpils Sporta centrs lietvedei Birutai Mežaraupei.       

27. Jēkabpils 3.vidusskolas pedagoģei Pārslai Krjauklei.       

28. Jēkabpils 3.vidusskolas pedagoģei Ijai Grudulei.   

29. Jēkabpils 3.vidusskolas tehniskajai darbiniecei Olgai Komkovai.    

30. Jēkabpils novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centra darbiniecei Vijai   Havrovai.         

31. Aknīstes vidusskolas pedagoģei Sandrai Radiņai.

32. Biedrības “Vidusdaugavas NVO” centrs pārstāvim Igoram Raspopovam.

33. Senioru deju kopas “Kopā būt” vadītājai Veltai Antonovičai. 

34. Latvijas Neredzīgo biedrības Jēkabpils teritoriālās organizācijas valdes priekšsēdētājai Aijai Eglītei.                                              

35. Jēkabpils 3.vidusskolas audzēknei Elizabetei Vasjkovai.

36. SIA “Viesītes komunālā pārvalde” vecākajai grāmatvedei Ligitai Riekstai.

37. SIA  “Jēkabpils PMK” būvinženierim Kristapam Lazdānam.

38. Lones tautas nama vadītājai Intai Malceniecei.

39. Pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” auklei Rasmai Robežniecei

40. Pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” vispārējās aprūpes māsai Rudītei Bitei

41. Sociālā dienesta pansijas “Mežvijas” pavārei Irmai Šeršņevai.    

42. Antūžu pamatskolas lietvedei Astrīdai Lukjanovai. 

43. Salas vidusskolas pedagoģei Dainai Sondorei

44. Biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” valdes loceklim Rihardam Barkovskim.

 

Jēkabpils novada goda apbalvojumi svinīgi tiks pasniegti 18.novembra svētku sarīkojumā “MĒS.ZEME.LATVIJA” Jēkabpilī, Krustpils kultūras centrā plkst.16.00.

Programmā – Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu “Jēkabpils novada goda pilsonis”, “Goda raksts”, “Pateicības raksts” pasniegšana un Jēkabpils amatiermākslas kolektīvu KKC jauktais koris “Noskaņa”, KKC VPDK “Kreicburga”, KKC sēļu tradicionālās mūzikas grupa “Krāce”, KKC TDK “Delveri”, JBJC DA “Pastalnieki”, JTN VPDK “Delve” priekšnesumi.

Ceremoniju vada Lauris Subatnieks un Gundars Silakaktiņš. 

Bez ieejas maksas

Sirsnīgi sveicam un vēlam skaistus svētkus!

Atpakaļ