30. septembrī Jēkabpilī aizsāksies senioru deju cikls “Ar deju uz veselību”

16.08 - 29.10

Lai Jēkabpils senioriem dotu iespēju uzlabot savu fizisko un emocionālo labsajūtu, 2017. gada oktobrī Krustpils kultūras namā tiks uzsākts jauns deju nodarbību cikls, kas piemērots vecāka gada gājuma vīriešiem un sievietēm – “Ar deju uz veselību”.

Deju ciklu ievadīs lekcija “Senioru deja”, kurā visiem interesentiem būs iespēja tuvāk iepazīties ar nodarbību ciklā apgūstamo dejas veidu. Lekciju vadīs Latvijas Senioru dejas apvienības valdes priekšsēdētāja Laimdota Andersone. Lekcijā varēs uzzināt par senioru dejas pozitīvo ietekmi uz cilvēka fizisko un garīgo veselību, saņemt informāciju par šī deju žanra vēsturi, tās veidiem un aktualitātēm gan Latvijā, gan Eiropā. Lekcija notiks 30. septembrī plkst. 13.00 Jēkabpils Tautas namā, dalība tajā ir bez maksas un pieejama ikvienam interesentam. Aicinām lekcijas klausītājus līdzi ņemt ērtus apavus dejošanai!

Pieteikties pirmajam 2017. gada deju nodarbību posmam (9 nodarbības, kas notiks oktobrī, novembrī un decembrī) ciklā “Ar deju uz veselību” var līdz 1. oktobrim, rakstot uz e-pastu info@jkp.lv vai zvanot uz telefonu +371 65221152; +371 20046580, tāpat nodarbībām varēs pieteikties pēc ievadlekcijas 30. septembrī Jēkabpils Tautas namā. Aicinām aktuālajai informācijai par pasākumu sekot līdzi pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpils.lv un Jēkabpils kultūras pārvaldes interneta vietnē www.jkp.lv.  

Vēršam uzmanību, ka uz deju nodarbībām var pieteikties ikviens vīrietis vai sieviete vecumā pēc 54 gadiem. Nodarbības būs bez maksas, jo tiks īstenotas projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Atpakaļ