A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņu labdarības koncerts

28.05. plkst. 14.00

A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņu labdarības koncerts Unguru baznīcā

Ieeja par ziedojumiem Unguru baznīcas atjaunošanai

Atpakaļ