Ābeļu Tautas nama jauktā vokālā ansambļa “Tomēr” koncerts “Vasaras vidū” 

14.07.2023 - plkst.20.00 Zasas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca

14.07. Plkst. 20.00  

Ābeļu Tautas nama jauktā vokālā ansambļa “Tomēr” koncerts “Vasaras vidū” 

Bez ieejas maksas 

Atpakaļ