Aicinām mazos vokālistus piedalīties mazo vokālistu konkursā “Cālis 2018”!!!

23.01 - 23.03

Mazo vokālistu konkurss „CĀLIS 2018

NOLIKUMS

Jēkabpilī

Norises laiks un vieta

2018. gada 23. marts plkst. 11.00

Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils

Organizators

Jēkabpils pilsētas pašvaldība Jēkabpils Kultūras pārvalde Tautas nams sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības un Kultūras pārvaldi.

Mērķis un uzdevumi

 • Atklāt jaunus un talantīgus pirmsskolas vecuma bērnus, veicinot vokālo un māksliniecisko spēju attīstību.
 • Sekmēt un pilnveidot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru.
 • Sekmēt latviešu komponistu dziesmu un latviešu tautas dziesmu apgūšanu.
 • Rosināt sadarbību starp kaimiņu novadiem.

Dalībnieki

 • Konkursā var piedalīties bērni līdz piecu gadu vecumam (ieskaitot).
 • Konkursā piedalīties aicināti bērni no Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadiem.

Repertuāra nosacījumi

 • Konkursā dalībnieki piedalās ar divām dažāda rakstura dziesmām latviešu valodā, kas atbilst izpildītāja vecumam un vokālajām spējām.
 • Dziesmu izpildījuma veids var būt a cappella, akustisko mūzikas instrumentu vai fonogrammu pavadījumā.

Vērtēšana un apbalvošana

 • Dalībniekus vērtē organizatoru apstiprināta žūrija trīs cilvēku sastāvā.
 • Vērtēšanas galvenie kritēriji: vokālās prasmes, skatuviskais sniegums, repertuāra atbilstība.
 • Konkursā piešķir vienu galveno balvu – titulu „CĀLIS 2018”.
 • Visi konkursa dalībnieki tiek nominēti un saņem piemiņas balvas.

Pieteikšanās kārtība

Aicinām vecākus un pedagogus pieteikt mazos vokālistus konkursam, aizpildot pieteikuma anketu (skat. 1. pielikums).

Aizpildītu anketu var nosūtīt elektroniski uz e-pastu everitastradina@inbox.lv, vai nodot klātienē Jēkabpils Tautas namā.

Pieteikuma anketas pieņemam līdz 12. martam. Pieteikuma anketas meklē šeit: nolikums_anketa_calis2018

Tālr. papildus informācijai: 65231172; 20371536

Atpakaļ