Aivas Birbeles ironisks stāsts izrādē “KAPUSVĒTKU PR”

23.02.2024 - plkst.19.00 Spuņģēnu Tautas nams

23.02. Plkst. 19.00 

Līvānu novada Kultūras centra amatierteātra izrāde. Aivas Birbeles ironisks stāsts “KAPUSVĒTKU PR” 

Režisors: Oskars Bērziņš 

Ieejas maksa: 3,00 EUR

Atpakaļ