AKCIJA “Ziņo par putniem dārzā”

25.01 - 27.01

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) jau trešo gadu pēc kārtas izsludina akciju, kuras būtība ir vienas stundas laikā kādā no akcijas dienām saskaitīt, cik un kādu sugu putni uzturas dārzā vai pie barotavas. Akcija notiek visās Baltijas valstīs vienlaikus pēc vienotas metodikas.

Noteikumi:

1. Piedalīties var ikviens, kurš pazīst putnus vai vēlas iemācīties tos atpazīt.

2. Jāizvēlas vieta dārzā (parkā vai kapsētā) ar labu skatu – vislabāk putnu barotavas vai barošanās vietas tuvumā. Putnus var vērot arī no iekštelpām (piemēram, novērojot putnu barotavu).

3. Kādā no trim dienām – 25., 26. vai 27. janvārī – jāizvēlas precīzi viena stunda, kad esat pilnībā brīvs. Putni nav noteikti jāvēro apaļu stundu, piemēram, no 13.00 līdz 14.00, bet vienas stundas periodā, piemēram, no 13.07 līdz 14.07.

4. Ja skaitāt parkā vai kapsētā, nestaigājiet pa visu parku, bet izvēlieties teritoriju, kā ietvaros skaitīsiet. Ja atrodaties dārzā, skaitīšanas teritorija atbilst dārza izmēram.

5. Jāpieraksta katras novērotās putnu sugas pārstāvju lielākais skaits, ko vienlaikus redzat vienā vietā. Neskaitiet kopā putnus, kas nav redzēti vienlaikus, lai nepieskaitītu vienus un tos pašus putnus vairākkārt.! Neskaitiet tos putnus, kas pārlido pāri vai palido garām, bet neapstājas dārzā vai pie barotavas.

6. Ja neatpazīstat putnu un nevarat atrast to noteicējā, ziņojiet to kā “Putns(nenoteikts)” un, ja iespējams, pievienojiet fotoattēlu! Novērojumu kvalitātei ir liela nozīme.

7. Arī nulle ir rezultāts. Šīs nav sacensības, kurš novēros visvairāk putnu. Mērķis ir noskaidrot, cik putnu dzīvo dārzos ziemā.

8. Vienā vietā drīkst skaitīt tikai vienu reizi trīs dienu laikā. Vairākkārtīga skaitīšana vienā un tajā pašā vietā sagrozītu datus, jo tiktu atkārtoti uzskaitīti tie paši putni. Otro, trešo vai ceturto reizi skaitiet putnus citā vietā.

9. Par novērojumiem jāziņo portālā Dabasdati.lv. Ja neizmantojat internetu, rezultātus varat sūtīt pa pastu Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010.

 

Plakāta pdf versija

Pērn, akcijas laikā no 2018. gada 26. līdz 28. janvārim putni tika skaitīti 232 vietās, reģistrējot 5103 putnus no 53 sugām. Visbiežāk ziņots par lielo zīlīti un zilzīlīti, bet vislielākā skaitā novērotas lielās zīlītes, lauku zvirbuļi un zaļžubītes.

Papildu informācija: putni@lob.lv

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Atpakaļ