Aknīstes vidusskolas salidojums un balle “Manas mājas – Aknīste”

04.05.2024 - plkst.18.00 Aknīstes vidusskolas zāle
4.05. plkst.18.00
Aknīstes vidusskolas salidojums
 
Plkst. 22.00 svētku balle “Manas mājas – Aknīste” ar grupu “Bruģis”
Atpakaļ