Amatierkolektīvu koncerts “Ir atkal Ziemassvētki”

23.12.2023 - plkst.18.00 Biržu Tautas nams

23.12. Plkst. 18.00 

Biržu TN amatierkolektīvu koncerts “Ir atkal Ziemassvētki”.

Piedalās: SDK “Neķer kreņķi”, VPDK “Kastanis”, līnijdeju grupa “Kopā jaurāk”, sieviešu vokālais ansamblis “Melodija”, mūsdienu deju grupas “Dancītis” un “Mango”, vokālie ansambļi “Pērlītes” un “Magiko”, amatierteātris “Birzīte”

Ieeja : bez maksas

Atpakaļ