Animācijas filmas “Kur dzīvo Latvija?” PIRMIZRĀDE

10.03.2018 - plkst.15.00

Jēkabpils Kultūras pārvalde no 2017. gada marta līdz 2018. gada aprīlim realizē projektu “Animācijas filma “Kur Dzīvo Latvija?””. Projekts veicina bērnu radošumu, iztēli, domāšanu, kā arī dokumentē laiku “bērnu acīm”, liek apzināties piederības sajūtu Latvijai. Animācijas filma ir bērnu veidota dāvana par Latviju citiem bērniem Latvijā un ārzemēs – tā ietver sevī bērnu stāstus par to, kur dzīvo Latvija, tajā darbojas bērnu jaunradīti tēli pašu radītā scenārijā.

Filmas “Kur Dzīvo Latvija?” pirmizrāde notiks 2018. gada 10. martā Jēkabpils Tautas namā, ģimenes pasākuma “Gudrinieku forums” ietvaros. Pasākuma laikā notiks paneļdiskusija, kurā piedalīsies bērni un kopā ar Jēkabpils domes deputātiem diskutēs par tēmu “Kur dzīvo Latvija?”.

Pasākums bez ieejas maksas

Projekta “Animācijas filma “Kur dzīvo Latvija?”” ietvaros 2017. gada izskaņā tika izvērtēti vairāk kā 120 Jēkabpils izglītības iestāžu bērnu iesniegtie zīmējumi. Izvērtējot iesūtītos darbus, tika izvēlēti 30 radošākie darbi, kuru autori pārstāv trīs Jēkabpils izglītības iestādes: Jēkabpils p.i.i. “Zvaniņš”, Jēkabpils 3. vidusskolas, kā Jēkabpils pamatskolas. Radošāko darbu autori 2018. gada janvārī piedalījās meistardarbnīcās – bērni kopā ar profesionāliem mentoriem veidoja animācijas filmas scenāriju, filmas vizualizāciju un kustību grafikas. Bērnu darbu organizēja māksliniece, animatore Dace Liepa un dzejniece, māksliniece Ruta Štelmahere.

Animācijas filma ietver sevī bērnu stāstus par to, kur dzīvo Latvija, tajā darbojas bērnu jaunradīti tēli pašu radītā scenārijā. Pēc meistardarbnīcu noslēgšanās, tika veikta animācijas filmas datorapstrāde un montāža studijā.

Projekta mērķis ir veicināt bērnu piederības sajūtu Jēkabpilij un Latvijai, rosinot bērnus radoši izpausties, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Realizējot šo projektu, tiek veicināts mākslas jaunrades process Jēkabpilī, kā arī Jēkabpils pilsētas atpazīstamība kultūras nozarē.

Filmiņa tiks demonstrēta Jēkabpils, tuvējā reģiona un Latvijas izglītības iestādēs, filmu festivālā “DEBESSmANNA”, kā arī tiks nosūtīta latviešu kopienām ārzemēs, demonstrēšanai latviešu bērniem citviet pasaulē.

Projekta “Kur dzīvo Latvija” spēka zīme – Māras zīme. Kas bērns būtu bez mātes, kas dāvā savu siltumu? Auglības devēja un arī zemes un pazemes valstības pārvaldniece.

Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds / mērķprogramma “Latvijai – 100”

Atpakaļ