Ansambļu sadziedāšanās “Dziesmai svētki rudenī” un balle kopā ar Ēriku Gruzniņu 

14.10.2023 - plkst.19.00 Elkšņu Tautas nams

14.10. Plkst. 19.00  

Ansambļu sadziedāšanās “Dziesmai svētki rudenī” 

Plkst. 22.00- balle kopā ar Ēriku Gruzniņu 

Ieejas maksa- EUR 5,00 

Atpakaļ