Ar deju vakaru noslēdzies otrais senioru deju cikls “Ar deju uz veselību”

24.03 - 27.05

Lai Jēkabpils senioriem dotu iespēju uzlabot savu fizisko un emocionālo labsajūtu, 2018. gada janvārī Krustpils kultūras namā tika uzsākts bezmaksas deju nodarbību cikls, kas piemērots vecāka gada gājuma vīriešiem un sievietēm – “Ar deju uz veselību”. Otrais deju cikls Krustpils Kultūras namā tika organizēts no janvāra līdz martam. Deju ciklā notika 9 deju nodarbības, to vadītāja – Vika Vanaga.

Otrais deju cikls tika noslēgts 23. martā Krustpils kultūras namā ar deju vakaru jeb senioru deju parādi plašākai senioru auditorijai. Pasākuma laikā pirmā deju nodarbību cikla dalībnieki iepazīstināja pasākuma viesus ar nodarbībās apgūto. Senioru deju vakarā muzicēja kapela “Kreicburgas ziķeri”. Vakarā gaitā senioriem bija iespēja ne tikai izdejoties, bet piedalīties dažādās aktivitātēs, ko nodrošināja vakara vadītājs. Dalība noslēguma pasākumā bija bez maksas un bija pieejama ikvienam interesentam.

Pieteikties trešajam 2018. gada deju nodarbību posmam ciklā “Ar deju uz veselību” (9 nodarbības) varēs jau rudenī! Aicinām aktuālajai informācijai par pasākumu sekot līdzi www.jekabpils.lv un www.jkp.lv.

Vēršam uzmanību, ka uz deju nodarbībām var pieteikties ikviens vīrietis vai sieviete vecumā pēc 54 gadiem. Nodarbības būs bez maksas, jo tiks īstenotas projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Atpakaļ